Button_prev_off  Button_next_off
Hirlapom
 
 

Blog - A jogász válaszol

Icon_info
Küldd tovább!
419?geometry=29x39&no_image=true
Géczi Bea blogja

A haszonélvezetről

A szüleim még az egyetem alatt vásároltak egy lakást a nevemre, kettejük holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten. Én kollégiumban laktam, így a lakást ők használták. Időközben az édesanyám meghalt és apámhoz a lakásba odaköltözött egy idegen nő. Mikor megkaptam a diplomát, nekem is szükségem lett volna a lakásra, de apám elhajtott, hogy amíg ő él, oda én be nem teszem a lábamat. Attól is tartok, hogy apám halála után az élettársa továbbra is a lakásban akar maradni. Kérem segítségét, hogyan juthatnék mielőbb a jogos tulajdonomhoz? (Olvasói kérdés)
 
A hatályos szabályozás értelmében a holtig tartó haszonélvezeti jog – kivéve, ha a jogosult még életében lemond e jogáról – egészen a halála napjáig megilleti a haszonélvezőt. Amennyiben tehát az édesapja e jogát gyakorolni kívánja, Ön ez ellen sajnos nem léphet fel jogszerűen. Az élettárs esetében azonban más helyzet, neki az édesapja halálát követően el kell a lakásból költöznie, mivel a holtig tartó haszonélvezeti jog legkésőbb a jogosult halálával megszűnik.
 
A haszonélvezeti jog lényege, hogy a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti.
 
A haszonélvező a fenti jogai révén még a tulajdonossal szemben is védelmet élvez, így a tulajdonos néhány alapvető jogát (birtoklás, használat és a hasznok szedésének joga) csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogaival élni nem kíván. A lakás fenntartásával kapcsolatos költségek és közterhek - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – a haszonélvezőt terhelik.
 
A haszonélvezeti jog személyhez kötött jog, így azt a haszonélvező nem ruházhatja át más személyre, de annak gyakorlását átengedheti. Jogosult pl. az ingatlan bérbeadására is, de csak akkor, ha a tulajdonos - azonos feltételek mellett - a dolog használatára nem tart igényt.
 
A haszonélvezeti jog megszűnhet lemondással is, amely történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. Ha a haszonélvezet ily módon szűnik meg, a haszonélvező köteles a dolgot visszaadni. Felelős a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést viszont nem köteles megtéríteni.
A haszonélvezeti jog megszűnik még abban az esetben is, ha a haszonélvezet tárgya, tehát a lakás megsemmisül, tehát az eredeti rendeltetési céljára véglegesen alkalmatlanná válik), ekkor a tulajdonos nem köteles azt helyreállítani.
 
A fentiek alapján indokolt a kérdés, hogy milyen jogok illetik meg egyáltalán a tulajdonost? A tulajdonos jogosult a lakás feletti rendelkezési jog gyakorlására, ami azt jelenti, hogy pl. eladhatja a lakást. A lakás tulajdonosának megváltozása azonban – a haszonélvező e jogról való lemondása hiányában – önmagában nem szünteti meg a haszonélvezeti jogot. A tulajdonosnak lehetősége van még a lakás megterhelésére (pl. jelzálogjog alapítása). Tulajdonosként továbbá ellenőrizheti, hogy a haszonélvező rendeltetésszerűen használja-e az ingatlant.
Hozzászóláshoz és kérdéshez jelentkezz be!
5
2009-05-15 (5 éve)
Még annyit szeretnék megtudni,hogy élettársam és én hét éve vagyunk közös háztartásban,beis vagyok jelentkezve állandóra,de nincs róla papirunk,hogy mi élettársak vagyunk,csak a szomszédok tudják ezt igazolni.Ez így efogadható esetleges jogi kérdések felmerülése esetén??Tisztelettel Varga László.
4
2009-05-15 (5 éve)
Élettársam férje meghalt,a lakást fele-fele arányban a két gyerekével kapták meg,plusz az élettársam a haszon élvező.Mi hét éve élünk eggyütt közös háztartásban.Élettársam rám szeretné hagyni a részét végrendelettel,de nem engedi a jog.Halála esetén engemet meg illet valami jogcím,vagy elkell hagynom a lakást?Kifizetni nemtudnám a két gyereket.Vagy válltozott a jog rám hagyhatja az ő részét.Ugyanis a lányával haragos viszonyban vagyok és ezért érdekel a sorsom vége.Tisztelettel Varga László.
3
419?geometry=29x39&no_image=true
2009-01-27 (6 éve)
:), örömmel és várom a további kérdéseiteket...
2
1433?geometry=29x39&no_image=true
2009-01-27 (6 éve)
Moderált hozzászólás
1
973?geometry=29x39&no_image=true
2009-01-27 (6 éve)
Kedves Bea, ez nagyon hasznos bejegyzés volt! Köszönöm!
 

Kapcsolódó anyagok

Article
Cikk
Ennek a tartalomnak a megtekintéséhez Adobe Flash Player szükséges, melyet innen letölthet.